گرافیک نت؛ امین الهی در این ورک شاپ که در تاریخ شنبه 30 اردیبهشت ماه از ساعت 13 الی 19 برگزار گردید، با ارائه نمونه های متفاوت تبلیغات تجاری و بیان توضیحات در رابطه با آنها به بیان راهکار های مختلف برای رسیدن به ایده های نو در آگهی تجاری پرداخت.
گفتنی است بخش دوم این کارگاه پس از یک هفته درتاریخ 7 خرداد 1391 برگزار خواهد شد.
گزارش تصویری این ورکشاپ را در ادامه می بینید.