گرافیک نت؛ نحوه برگزاری و شرایط شرکت در این ورکشاپ ها به شرح زیر می باشد:

ورکشاپ Story BORD روزهای :12و 13 دیماه از ساعت 9 صبح الی 15 بعداز ظهر مدرسین: بابک نکوئی - بهنود نکوئی
ورکشاپToon Boom روزهای :3و4 بهمن ماه از ساعت 9 صبح الی 15 بعدازظهر مدرسین: بابک نکوئی - احسان انصاری
ورکشاپ Animo Studio روزهای : 1 و 2 اسفند ماه از ساعت 9 صبح الی 15 بعدازظهر مدرسین: بابک نکوئی - محمد امین شریعه
شهریه هر کارگاه :
مبلغ 1.200.000 ریال شامل شهریه هرکارگاه و صدور گواهینامه شرکت در کارگاه
شیوه پرداخت :
شماره حساب 8004105723 یا شماره کارت 6221061032148001 نزد بانک پارسیان

اطلاعات تماس:

تهران، خیابان خردمند شمالی، خیابان هجدهم، شماره 26

تلفن : 5 2 6 3 2 8 8 8  -  7 8 3 3 2 8 8 8      

فکس: 4 5 4 4 4 8 8 8

email :info@ideaschool.ir