گرافیک نت؛ عنوان ورکشاپ تخصصی: طراحی پوسترهای خلاق

با حضور استاد ساعد مشکی

زمان برگزاری: 15 و 16 شهریورماه 91

محل برگزاری: تبریز، سه راه قراملک، اداره کل فنی و حرفه ای، ساختمان شماره 8

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام تا پایان زمان اداری روز 12 شهریور به دبیرخانه واقع در تبریز، خیابان شریعتی جنوبی، انتهای مغازه های سنگی، ابتدای اهراب تلفن: 5550014 مراجعه نموده و ثبت نام نمایند.

نشانی وب: www.maktabkhane-honar.com