به گزارش "هفت رنگ" وب سایت جدید پریسا تشکری امروز در فضای مجازی رونمایی شد. مدیریت هنری این وب سایت به عهده خود پریسا تشکری بوده که طی مدت زمان زیاد و دقت بسیار انجام پذیرفته. سادگی، و صفحه بندی جذاب از خصوصیات این تارنما می باشد که در آینده به نقد آن خواهیم پرداخت.
ضمن عرض تبریک برای پریسا تشکری برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.
از www.parisatashakori.com/home/home.aspx می توانید به این وب سایت دسترسی پیدا کنید.