به گزارش "هفت رنگ" وب سایت جدید پریسا تشکری امروز در فضای مجازی رونمایی شد. مدیریت هنری این وب سایت به عهده خود پریسا تشکری بوده که طی مدت زمان زیاد و دقت بسیار انجام پذیرفته. سادگی، و صفحه بندی جذاب از خصوصیات این تارنما می باشد که در آینده به نقد آن خواهیم پرداخت.
ضمن عرض تبریک برای پریسا تشکری برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.
از اینجـــــا می توانید به این وب سایت دسترسی پیدا کنید.