عبدالرحمان مجرد
- عضو انجمن ملی عکاسان ایران
- عضو خانه عکاسان ایران
- عضو انجمن عکاسان نگاه
- عضو هیات موسس خانه عکس حوزه هنری استان اردبیل

این نمایشگاه در برگیرنده آثار این هنرمند با رویکرد اجتماعی می باشد که در سایت "نگارخانه ایرانی" قابل مشاهده است. از نکات قابل توجه این نمایشگاه ارائه آثار بصورت تصاویر سیاه و سفید با کنتراست بالاست که در بیشتر آثار مجرد دیده می شود.
جهت بازدید negarkhaneh.ir/mojarad.aspx کلیک کنید.