محسن یگانه‌کاری، دبیر بخش مسابقات جشنواره چاپ در نشست مروری بر برنامه‌های کنفرانس کیفیت، به اهمیت و نقش سفارش دهنده کار چاپی اشاره کرد و آگاهی و اطلاع سفارش دهنده را در رشد کیفی کارهای چاپی بسیار موثر دانست.
وی این نکته را دلیلی بر افزایش سفارش ها به واحدهای چاپی دانست که به کار کیفی اهمیت می‌دهند.
یگانه کاری با اعلام این که در مسابقات هشتمین دوره، تغییرات به سمت محصول محوری و انتخاب محصول برتر انجام شد گفت: این کار موجب اعتراضاتی از جانب کارگاه‌های فعال در فرآیند چاپ شد و این مسئله ما را به سمت دو بخش کردن مسابقه و ارائه بخش مسابقه واحد چاپی برتر کشاند و بدین شکل به نظر می‌رسد که نقص موجود درمسابقات حل شده باشد.
یگانه کاری، هدف کلی بخش مسابقات و کنفرانس را هدفی مشترک رسیدن به کیفیت مطلوب در چاپ عنوان کرد.