گرافیک نت؛ دبیرخانه هنر در روستا به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی با شعار جهانی «موزه ها در جهان در حال تغییر. چالش های جدید، الهامات جدید» در نظر دارد سی و سومین دوره برنامه های فرهنگی و هنری خود را در تاریخ 28 و 29 اردیبهشت  ماه سال 1391 در سطح ملی در روستای کوتنا در شهرستان قائمشهر (محل دبیرخانه هنر در روستا) برگزار می کند.
بیش از 50 هنرمند از نقاط مختلف کشور در این دو روز آثار هنری خود را در قالب هنر جدید  و زیر شاخه های آن از جمله پرفورمنس، چیدمان، هنر محیطی، هنر محیطی، ویدئو آرت و ... در باغ دبیرخانه هنر در روستا به نمایش می گذارند.
نمایشگاه عکس های قدیمی روستا، نمایشگاه نقاشی کودکان روستاهای ایران، نمایشگاه نقاشی کودک 5 ساله،  نمایش فیلم ها و عکس ها از سفر های اعضای دبیرخانه به روستاهای کشور،  سخنرانی، نقد و بررسی و ... از جمله برنامه های سی و سومین دوره هنر در روستا می باشد.
اعضای دبیرخانه هنر در روستا که متشکل از هنرمندان تجسمی و جوانان کشور می باشند، در طی این سالها به روستاهای مختلف کشور سفر نموده و با نگاه تعاملی و رویکرد دو سویه بین خود ( هنرمندان ) و جامعه ( روستائیان ) ارتباط تنگاتنگ فرهنگی و هنری برقرار نموده اند. ارتباطی که منشا آن به بخشی از فرهنگ، باورها و ارزشهای کشورمان تقویت بخشیده و دستاورد آن مجالی است برای پژوهشگران که می تواننددریچه های نوین علمی و عملی بویژه در حوزه آموزش و پرورش  را برای آنان باز نماید.