گرافیک نت؛ شایان ذکر است در میان اسامی هنرمندان برگزیده نام تعدادی از اعضاء گرافیک نت به چشم می خورد. اسامی برگزیدگان به شرح زیر می باشد:

1- سیده سید هاشمی

2- سعید فرجی، تهران

3- سینا فکور، تهران

4- علی عمرانی، تهران

5- حمید وصفی، گیلان

6- حامد حکیمی، تهران

7- محسن عباس قربانی، تهران

8- علیرضا خاکپور، فارس

8- شاهین افشاری، تهران

9- محمد مهدی میرزایی، تهران

10- مجید کاویانمهر، سبزوار

11- بهرام حمیدی، گیلان

12- داوود خلیلی، تهران

13- محمد رفیعی سهل آبادی

14- علی دل زنده روی، شیراز

15- اردشیر نوشیروانی شریف آبادی، تهران

16- نصیر بشیری، تهران

17- انسیه کنجوری، کرمانشاه

لینک به منبع