گرافیک نت؛ از گذشته های دور رسم بر این بوده که با فرارسیدن نوروز و آغاز بهار شعرا و نویسندگان چند خطی و چند بیتی درباره بهار بنویسند و بعنوان "بهاریه" یا "بهارانه" به مخاطبانشان هدیه کنند.
این رسم قدیمی در میان روزنامه نگاران و مطبوعاتی ها هم رواج داشته و تا به امروز هم بسیاری از قدیمی ترها برای احیاء آن، قبل از فرارسیدن بهار چند خطی از خاطرات و یا جملات بهاری خود را بعنوان بهاریه به مخاطبان نشریه خود هدیه می کنند.

امسال بر آن شدیم تا با همکاری شما عزیزان و دوستان گرافیک نت مطلبی را از میان نوشته های شما انتخاب و  قبل از فرارسیدن نوروز بعنوان بهاریه روی سایت منتشر کنیم.
شما دوستان و اعضاء محترم می توانید نوشته های خود را برای ما ارسال نموده تا پس از بررسی، مطلبی را بعنوان بهاریه سال 90 انتخاب و منتشر نماییم.
مطالب ارسالی شما بایستی ارتباط مستقیم با نوروز و فصل بهار داشته و همچنین در قالب وصفی از بهار، خاطره، نقل قول و یا حتی شعر باشد.
آخرین مهلت ارسال آثار پایان روز 27 اسفندماه خواهد بود و مطالب بایستی بصورت فایل word به پست الکترونیک سردبیر
madadi@graphicnet.ir ارسال گردد.
* بهاریه های مرتبط با گرافیک در اولویت انتخاب خواهند بود.

لازم به ذکر است هدیه ای به رسم یادبود از سوی گرافیک نت برای نویسنده بهاریه منتخب در نظر گرفته خواهد شد.