گرافیک نت؛ نمایشگاه پوسترهای علیرضا صدیقی

محل برگزاری: اصفهان، خیابان استانداری، موزه هنرهای معاصر

زمان 26 فروردین 1391 الی 28 اردیبهشت ماه