گرافیک نت؛ نمایشگاهی از پوسترهای هشت هنرمند جوان در تاریخ 29 آبان در نگارخانه فرهنگ شهر قم برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه شامل آثاری از علیرضا صداقتی، جلال طاهریان، وحید بهرامی، سید امیر سجادی، محدثه علیزاده، فرشته علی اصغری، مریم موحدیان و ریحانه کاشانیان می باشد و به مدت هفت روز در نگارخانه فرهنگ قم واقع در خیابان دورشهر برپا خواهد بود.