گرافیک نت؛ نمایشگاه 30 پوستر ازطراحان تاریخ ساز جهان
اولین نمایشگاه محیطی گردشی گرافیک درمراکز فرهنگی ودانشگاه های کشور .
این نمایشگاه به همت پژوهش گرافیک با همکاری خانه گرافیک حوزه هنری استان اصفهان، موزه هنرهای معاصر اصفهان و موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان از 7 الی 30 اردیبهشت ماه 1390 در مکان های زیر برگزارمی گردد .
1 – ششم تا یازدهم اردیبهشت، دانشگاه سپهر اصفهان
2 – دوازدهم اردیبهشت، تالارسعدی حوزه هنری واقع درخیابان استانداری
3 – سیزدهم تابیست ودوم اردیبهشت، موزه هنرهای معاصر اصفهان
4 – بیست وچهارم تا سی ام اردیبهشت، خانه هنرمندان واقع درخیابان آبشاراول . پارک ایثارگران


نمایشگاه پوستر به مناسبت روزجهانی گرافیک
خانه گرافیک حوزه هنری اصفهان با همکاری موسسه اموزش عالی سپهر اصفهان اقدام به برگزاری نمایشگاهی از آثاردانشجویان واساتید این موسسه نموده است .
دراین نمایشگاه که در روز چهارشنبه هفتم اردیبهشت ماه همزمان با آغاز هفته گرافیک گشایش یافت تعداد 28 اثر ازدانشجویان و 16 اثر از اساتید موسسه آموزش عالی سپهر به نمایش گذاشته شد .
ادامه نمایشگاه تا 14 اردیبهشت ماه درمحل خانه هنرمندان اصفهان واقع درخیابان آبشار اول، پارک ایثارگران
ساعات بازدید : صبح ها 9 الی 12 عصرها : 17 الی 20

 
گذری برگستره طراحی گرافیک
موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان با همکاری خانه گرافیک اصفهان به مناسبت هفته گرافیک نشست یک روزه ای با عنوان گذری برگستره طراحی حروف به همراه نمایش فیلم مستند helvetica وسخنرانی اسدا... چهرپرداز نموده است.
زمان : 12 اردیبهشت ماه 90 ساعت 9 الی 13
مکان : اصفهان، خیابان استانداری، کوچه سعدی، تالارسعدی حوزه هنری