گرافیک نت؛ به مناسبت هفته جهانی گرافیک، دومین نمایشگاه منتخب پوسترهای دانشجویان و دانش آموختگان موسسه آموزش عالی فردوس مشهد با عنوان تجربه 2 در محل نگارخانه موسسه گلستان علی (ع) با حضور دانشجویان، اساتید و هنرمندان برگزار شد.

اسامی طراحان پوستری که آثارشان توسط  هیئت انتخاب آثار شامل آقایان کاظم خراسانی، احسان مهدوی و داوود مرگان انتخاب شده، به شرح زیر می باشد:

عطیه اکبرزاده، مهدی اشکانی، محمد افشار، حسین امین التجاری، مجید الهی، ناهید افتخاری نژاد، محمود بازدار، علیرضا بیت اللهی، ترانه داوری، آصفه یعقوبی، آزاده جلالی، پوریا خباززاده، زهرا حسینی، وحید غفاری، مریم خلج، حبیبه موسوی، الهه شرافتمند، بهزاد نوحسینی، بیتا عامل، عفت راشدی، رویا نصرتی، عاطفه شید مودب، عاطفه صفی زاده، علی عبدالله زاده، علیرضا صفر زاده