گرافیک نت؛ "همیشه پیوندی هست بین گذشته ی تاریخی، اجتماعی و فردی یک هنرمند با آثارش. یعنی دارایی یک هنرمند شناخت تاریخ و هستی خود است و زیباترین رفتار زمانیست که این اندوخته ی خود را با زمان معاصر خود و خواستگاه های آن ترکیب کند. دنبال ظرافت و زیبایی هستی بودن، تجربه ی بکارگیری این ها و تفکر او می تواند بر بیننده ی خود تاثیر گذارد. موضوع های نقاشی من الهام از فرهنگ، هنر، طبیعت، نغمه های قدیمی پرواز پرنده ها، رقص برگ ها، داستان های قدیمی و شعر گرفته است."

نمایشگاه نقاشی های سونا عبدالعظیم زاده روز جمعه 14 بهمن ماه 1390 در گالری سرو تبریز ساعت 14 الی 20 گشایش می یابد. این نمایشگاه که تا روز 25 بهمن ادامه خواهد داشت هرروز از ساعت 16 الی 20 پذیرای بازدید کنندگان خواهد بود.

تبریز، خیابان آزادی، نبش گلگشت، پلاک 2، طبقه 2، گالری سرو تلفن: 3376083-0411