گرافیک نت؛ نمایشگاه انفرادی نقاشی سارا سعادت فرد در نگارخانه لاله برگزار می شود. در این نمایشگاه که آرامش هفت و نیم نام دارد، 20 اثر از تجربیات هنری اخیر این هنرمند پیرامون باغ نقاشی ایرانی از منظر نقاشی معاصر ارایه خواهد شد.
 سارا سعادت فرد در مورد آثارش بیان می دارد:"من در مقابل باغ های نقاشی ایرانی تنها یک تماشاگر نبودم، بلکه غرق در زیبایی این آثار شدم و نقاشی هایم تلاشی است برای نمایش این زیبایی از نگاه معاصر. آنچه در این آثار جلوه گر می شود، تجلی طبیعت در نگاه هنرمند معاصر است. انتخاب سوژه طبیعت ریشه در خاطرات کودکی من دارد اما طبیعت برای من فقط یک سوژه صرف نبوده و یک اِلِمان بصری نیست که گاه با اغراق در ویژگی های آن و گاه با تجربه در آثارم ظاهر شده باشند بلکه قالبی برای ظهور نگاه شرق گرایانه و اکسپرسیو من از دنیای پیرامون است.

گفتنی است سارا سعادت فرد دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته نقاشی دانشگاه هنر و مدرس دانشگاه است که تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی و انفرادی داخلی و خارجی نقاشی شرکت داشته است. نمایشگاه نقاشی آرامش هفت ونیم، روز دوشنبه 16 بهمن ساعت 16 تا 20 در نگارخانه لاله گشایش می یابد.

آیین گشایش: 16 بهمن 1391 ساعت 16 تا 20
بازدید: 17 تا 23 بهمن 1391 ساعت  بازدید: 9 تا 13- 14تا 19
نگارخانه لاله: خیابان دکتر فاطمی، ضلع شمالی پارک لاله، روبروی پارکینگ طبقاتی
پست الکترونیک:Laleh_gallery@yahoo.com

تلفن:  88962339   نمابر: 88960492