گرافیک نت؛ طبق بررسی ها و پژوهشهایی که در زمینه چاپ سنگی و طلسم انجام داده ام انگیزه ای به دست آوردم تا بتوانم تصورات ذهنی خودم را با موجوداتی که در ذهنم نهفته هستند به معرض نمایش بگذارم و چون در کتب جاپ سنگی از خط و خوشنویسی استفاده فراوان شده من هم سعی کردم از تلفیق تصویرسازی و خوشنویسی (سیاه مشق) در کارهای خود استفاده کنم و فضاهای تصویرسازی خودم را با اشعاری از خودم در این حیطه تلفیق کنم ، کشمکشهای درونی من و سوالات و درگیری های ذهنی ام باعث شد همه ی این چیزها بازتابی در تصویرسازی هایم پیدا کند.
من دریافت ها و سوالاتم را به تصویر کشیده ام و آن چیزی که در طلسم و عجایب المخلوقات به دست آورده ام در برخی کارهایم متون به صورت سیاه مشق و نامشخص می باشد و این جملات همسو با تفکری هست که پشت اثر قرار دارد.
محور اصلی کارهای من در این قسمت طلسم، دیو و عجایب المخلوقات و تکنیک کارها اکرولیک و جوهر رنگی بر روی پارچه بوم می باشد.
امید است که به بهترین نحو اجرا کرده باشم.

نشانی: بزرگراه آیت الله صدر، بلوار قیطریه، پارک قیطریه، فرهنگسرای ملل، گالری شماره 2
گشایش: 3 خرداد ماه 95 ساعت 16 الی 20