گرافیک نت؛ نمایشگاه منتخب آثار پوسترهای تجربی دانشجویان و دانش آموختگان موسسه آموزش عالی فردوس مشهد پوسترهای راه یافته به این نمایشگاه به انتخاب اساتید:
کاظم خراسانی (دبیر نمایشگاه)، علی عابدی، احسان مهدوی، رضا باباجانی و فرید یاحقی صورت گرفته است.
هنرمندان: شرکت کننده در این نمایشگاه به شرح زیر می باشند
نرگس غرویان، فرزاد باقرزاده، عقیل کامل نارستان، فرناز قندی، بهزاد نوحسینی، عاطفه شید مودب، ملیحه صانعی، زهرا غفاری، علی عبدالله زاده، محمود بازدار، سمانه خدمتگزار، سمانه کاملی، وجیهه دانا، محمد افشار، رضا ایرانی، آزاده جلالی، مهدیه باغبانی، سمیه صاحبی، عاطفه نوری، ولی الله احمدی
مدیر اجرایی نمایشگاه: حسین اسکندری
با همکاری: امین سیماب
گشایش یکشنبه 15 اردیبهشت ساعت 17
ادامه تا جمعه 20 اردیبهشت
15 تا 20 اردیبهشت ماه 92
نگارخانه استاد حسین ترمه چی
ساعت بازدید 9 تا 12 ظهر 17 تا 20 بعداز ظهر
نشانی: مشهد، کوهسنگی، ضلع غربی بوستان، مجموعه چارسوق هنر