پس از بررسی آثار ارسال شده به فراخوان روزنامه اینترنتی گرافیک ایران توسط هیئت انتخاب آثار و اعضای شرکت هفت رنگ آسمان، از میان حدود 150 پوستر ارسال شده توسط هنرمندان و اعضاء محترم سایت،  پوستر 18 هنرمند قابل داوری و شرکت در بخش رقابتی فراخوان شناخته و در روز 13 مردادماه در جشن یک سالگی هفت رنگ و در محل آموزشگاه هنرهای تجسمی ایده نمایش داده شد که اکنون این نمایشگاه بصورت مجازی پیش روی شماست.
جهت بازدید از این نمایشگاه اینـــجــــا را کلیک کنید.
توجه! این نمایشگاه در 2 صفحه برپا گردیده.

اسامی هنرمندانی که آثارشان در بخش رقابتی فراخوان پذیرفته و در نمایشگاه به نمایش در آمد به شرح زیر است:

1 - علیرضا صدیقی / تیلبورگ/هلند
2 - سید رضا موحدی / تهران
3 - عرفان پورسلطانی / تهران
4 - مریم پورسعادتی  /تهران
5 - مهری فخرپور / تهران
6 - پریسا فاتحی / کلن
7 - مینو رحمتی / تهران
8 - سید مهدی موسوی / اردبیل
9 - عیسی صادقی متنق / تبریز
10 - فاطمه بخشی / تهران
11 - مهکامه جنانی / تهران
12 - سعید رنجبر / تهران
13 - مهدی رزاقیها / تهران
14 - ملیکا حبیبی / تهران
15 - روزبه حسینیان / اهواز
16 - فیروزه جمعه پور / تربت حیدریه
17- ریحانه فرج الله زاده / رشت
18- علیرضا ویژه / تهران