گرافیک نت؛ گشایش این نمایشگاه امروز، دوشنبه ششم خرداد ماه از ساعت 17 الی 20 در نگارخانه تابستان خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد و این نمایشگاه تا 13 خرداد ماه برپا خواهد بود. ساعات بازدید از نمایشگاه تایپ سرکش همه روزه از ساعت 13 الی 20 میباشد.

این نمایشگاه با حمایت مدرسه ایده و نرم افزاری مریم برگزار میشود.