در این نمایشگاه اعلان‌های مذهبی از مجموعه خصوصی پرویز تناولی هنرمند مجسمه‌ساز کشورمان که طی سال‌های بسیار گردآوری کرده است به نمایش گذاشته می‌‌شود.
تناولی مجموعه کتاب‌های ده‌گانه‌ای با عنوان "هنرهای از یاد رفته ایران" دارد که تاکنون چند جلد از این مجموعه با عناوین "طلسم، گرافیک سنتی ایران"، "سرمه‌دان" و "قفل‌های ایران" را منتشر کرده است.
تناولی در مجموعه کتاب‌های ده گانه هنرهای از یاد رفته ایرانی به هنرهایی می پردازد که به دلایل مختلف و با مدرنیزه شدن جامعه از زندگی مردم رخت بربسته و محصولات مشابه خارجی جای آنها را گرفته است.
در نمایشگاه اعلان‌های مذهبی پرویز تناولی، پوسترها و اعلان‌های مذهبی از مجموعه خصوصی این هنرمند که قدمت برخی از آن‌ها به صد سال نیز می‌رسد در معرض نمایش عموم گذاشته می‌شود.
این نمایشگاه تا 15 آبانماه در خانه هنرمندان برپا می باشد.