به گزارش روزشنبه ایرنا از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، نمایشگاه تابلوهای اسامی خداوند از دوره باستان تاکنون به همراه برخی از تصاویر و کتیبه های مربوط به این دوره تاریخی، استخراج شده است.
این تابلو ها مجموعه ای از اسامی خداوند به زبان های مختلف مانند؛ فارسی باستان، ایلامی، اوستای، فارسی میانه و... است که با فلز و به وسیله دست ساخته شده اند.
نمایشگاه اسامی خداوند تا روز 30 مرداد ماه از ساعت 8 الی 11:30 برای بازدید عموم در کتابخانه دایر است.