لزوماً هر منتقدی یک نابغه نیست ولی هر نبوغ زاییده نقد است.
منتقد یک اثر گرافیکی، بیننده‌ای موشکاف است و آنچه را می‌بیند با دقت و دیدگاه حرفه‌ای خود که ناشی از علم او در مورد موضوع مورد نظر است باز می‌نمایاند. باید بدانیم نقد یک اثر گرافیکی دیدگاه و نظرات فرد منتقد نسبت به اثر و صاحب اثر نیست بلکه ذره‌بینی در دست بیننده برای دیدن اثر است.
دوره ده جلسه‌ای نقد آثار گرافیکی با رویکرد نوشتار در آموزشگاه ایده به دو بخش تقسیم می‌شود. نقد لوگو و نقد پوستر هر کدام در پنج جلسه. در این دوره می‌آموزیم چگونه مقاله‌ای شامل مقدمه، متن و نتیجه‌گیری که حاصل ترکیب سه عنصر زیر می‌باشد به نگارش در‌آوریم:
گام نخست توصیف هر آنچه می‌بینیم، بافت، رنگ، فرم‌های به کار رفته، عناصر روایی و غیرروایی، ریتم، تقارن، ترکیب‌بندی عناصر، سبک‌های بکار رفته در ترسیم فرم‌ها، انتخاب نوع چاپ، ابعاد اثر، جنس کاغذ و... گام دوم تفسیر آنچه دیده‌ایم، معنای اثر، ارتباط فرم‌ها با یکدیگر و مفاهیم این ارتباط، روش انتخاب تصویر با مخاطب، مفهوم پیام و چگونگی انتقال آن از طریق تصویر، مشخصات دریافت‌کننده و تطابق آن با اثر، انتخاب عنوان مناسب و... بررسی خواهند شد. گام سوم ارزیابی اثر است، اثر گرافیکی تا چه حد در انتقال پیام موفق بوده است. تا چه اندازه عناصر در جهت انتقال درست پیام اصلی و با توجه به سطح دریافت مخاطب بکار گرفته شده است. تأثیر ذهنیات طراح در انتقال پیام تا چه حد بوده است و او تا چه اندازه خود را در خدمت انتقال مفهوم اصلی سفارش قرار داده است.
تمامی مباحث فوق بایستی همراه با ذکر منبع و استدلال باشد. نتیجه کار این کلاس نقدهایی است که شرکت‌کنندگان برای نمونه‌هایی واقعی محصولات گرافیکی نوشته‌اند و این شروعی خواهد بود که آثارشان در مجله آموزشگاه ایده به چاپ خواهد رسید و پس از آن به سایر نشریات و مطبوعات داخلی و حتی بین‌المللی راه خواهد یافت. در نظر داشته باشیم نقد جدی و آکادمیک مهمترین نیاز گرافیک امروز ایران است.
دوره نقد آثار گرافیک با رویکرد نوشتار توسط مازیار زند از 15 آبان در آموزشگاه هنرهای تجسمی ایده برگزار خواهد شد.