گرافیک نت؛ به گزارش خبرنگار مارکتینگ نیوز، در ابتدای مراسم دکتر مجید سرسنگی، مدیرعامل خانه هنرمندان از حمایت و همراهی مدرسه ایده در برگزاری شایسته این برنامه قدردانی کرد و گفت: مدرسه ایده با عملکردهای شایسته خود، خود را از سایر مدارس مشابه متمایز کرده است.
وی افزود: علی رغم اهمیت تبلیغات، این موضوع مغفول مانده است. متاسفانه هنوز نتوانسته ایم مبانی درستی از تبلیغات تعریف کنیم و آنچه که در ایران اجرا می شود، عمدتا تقلیدهایی از شیوه های تبلیغاتی است که در غرب متداول است.
دکتر سرسنگی با بیان اینکه تبلیغات تاثیرات عمیق فرهنگی دارند، افزود: تبلیغات علاوه بر اطلاع رسانی، تداعی کننده نوعی فرهنگ سازی در جامعه است.
وی با تاکید بر اهمیت تبلیغات گفت: تبلیغات همه ارکان جامعه را درگیر خود می کند.
در ادامه دکتر فرزان سجودی، سخنرانی خود را با موضوع «صندلی ها چه می گویند» آغاز کرد.
دکتر سجودی درباره تبلیغات اخیر برخی از بانک ها و شرکت های بیمه ای گفت: تبلیغات اخیر ساختار تمایزی سلسله مراتبی اجتماعی را بازتولید می کنند و از طریق تکرار این ساز و کارها، به باور همگانی تبدیل می کنند.
وی با ارائه آگهی هایی از بانک ها و شرکت های بیمه ای، که در آنها صندلی هایی وجود دارند که تداعی کننده فرهنگ اشرافیت هستند، افزود: در این آگهی ها انسان زدایی و تاکید ویژه به فرهنگ اشرافیت، کاملا مشهود است.
دکتر سجودی در این مراسم، کاراکترهای گفتمانی تصاویر و چگونگی تحقق بصری نظام‌های گفتمانی را شرح داد.
سخنران بعدی این هم اندیشی، دکتر بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بود. وی در سخنرانی خود که با موضوع «پیرامتن تبلیغی در برندسازی» بود گفت: پیرامتن، تبیین کننده متن اصلی و آستانه ورود به آن است.
وی با اشاره به نقش پیرامتن ها در ترغیب مخاطبان به سوی تبلیغات گفت: تبلیغات، یک پیرامتن است و نشانه شناسی عبارت است از مطالعه فرآیند معناسازی.
دکتر نامور مطلق گفت: نشانه شناسی پیرامتنی در حوزه تجاری، ارتباط عمیقی با دنیای واقعی دارد؛ و ارجاعیت یکی از اصول مهم در این حوزه است.
وی با بیان اینکه در نشانه شناسی تبلیغات از نشانه ها به سوی کنش حرکت می‌کنیم، افزود: در حوزه تجاری، کار تبلیغات این است که نشانه ها را به کنش تبدیل کند. در اینجا کنش، همان رفتار خرید است.
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درباره نقش اسطوره در تبلیغات پیرامتنی محصول گفت: تبلیغات در حوزه برندسازی از اسطوره ها استفاده می کند.
سپس دکتر تژا میرفخرایی سخنرانی خود را با موضوع «با چیپس در موزه؛ یک تحلیل گفتمان کاوانه» آغاز کرد.
وی با بیان اینکه نشانه شناسی ابزار مناسبی برای بررسی تصویر است، گفت: در نشانه شناسی، توصیفی از تصویر ارائه دهیم که ابتدا تصویر را تبدیل به زبان کند، پس از اینکه معنای روشنی از تصویر قابل درک شد، می توانیم از نشانه شناسی استفاده کنیم.
دکتر میرفخرایی در این مراسم برخی از آگهی های تبلیغاتی را از منظر نشانه شناسی تحلیل کرد.
گفتنی است دکتر مرتضی بابک معین، دکتر عبدالله گیویان، و دکتر فرزاد مقدم، از دیگر سخنرانان هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات بودند.