گرافیک نت؛ مدرسه ویژه دوره پیوسته تایپوگرافی فارسی زیر نظر فرهاد فزونی را در 3 ترم متوالی برگزار خواهد کرد. این دوره که در ترم اول با 6 ساعت، ترم دوم 3 ساعت و ترم سوم با 2 ساعت در هفته زیر نظر فرهاد فزونی برگزار خواهد شد با نشستی در تاریخ 8 دیماه از ساعت 19 - 20 برای علاقه مندان معرفی شده، و هنرجویان می توانند در این نشست سوالات خود را با استاد دوره در میان بگذارند.

برنامه نشست های آزاد مدرسه ویژه را در اینجـــــا ببینید.