سه شنبه 6‏ دیماه

کارگاه کتاب بسازیم!

(کارگاه تخصصی تصویر سازی طراحی گرافیک و کتاب سازی) کیانوش غریب‏ پور/ساعت 17- 16
کارگاه خلاقیت و کاربرد تصویر در ساخت پوستر
مجید کاشانی/ساعت 18:30- 17:30

برنامه ‏ریزی و خلق کمپین تبلیغاتی برای طراحان گرافیک
امراله فرهادی- شهرام سیف هاشمی /ساعت 20- 19


چهارشنبه 7‏ دی
 4روزکار در 4 هفته با: هومن مرتضوی/ساعت 17- 16
دوره 6 ماهه ی خلاقیت در تبلیغات
تهمتن امینیان /ساعت 18:30- 17:30

کارگاه  Motion Graphics
گروه شهرفرنگ ( عمار عیسی پور- امیر علوی) /ساعت 20- 19


پنج شنبه 8‏ دی
کارگاه جست و جوی فرم و فضا در خط فارسی کورش قاضی مراد/ساعت 17- 16
کارگاه آهنگ حروف فارسی
مهدی سعیدی /ساعت 18:30- 17:30
کارگاه تایپوگرافی فارسی فرهاد فزونی/ ساعت 20- 19