گرافیک نت؛

1- نشست آزاد کارگا‏ه دغدغه ‏های تصویر‏گر حرفه ‏ای

سه شنبه 4 مهرماه از ساعت 19:30 – 20:30 | مرتضی زاهدی

2 - نشست آزاد کارگاه آهنگ حروف فارسی

چهارشنبه 5 مهرماه از ساعت 15-16 | مهدی سعیدی

3- نشست آزاد دوره‏ ی 6 ماهه ‏ی طراحی هویت جامع بصری

چهارشنبه 5 مهرماه از ساعت 16:30-17:30 | مریم کهوند و مجید عباسی

4 - نشست آزاد دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی خلاقیت در تبلیغات

پنج شنبه 6 مهرماه از ساعت 16:30-17:30 | تهمتن امینیان