گرافیک نت؛ این نشست با موضوعاتی چون: 
- عکاسی دیجیتال و دیداری شدن الگوی ارتباطی ایرانیان 
- آینده تصویر دیجیتال
- عکاسی دیجیتال و استعاره مدرن به مثابه مقاومت
- بررسی کارکردهای عکس در انجمن های مجازی زنانه
- تجربه حس آمیزی دیدن- شنیدن موسیقی در نرم افزارهای رایانه ای پخش موسیقی
- فتومونتاژ واقع نما و تصویر دیجیتال
- نشانه شناسی اجتماعی مردانگی در عکس های مطبوعاتی دهه 50 و 60 و تصاویر دیجیتال دهه 80
در تاریخ دوشنبه 14 اسفند 1391، ساعت 14 در فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر، تقاطع خیابان طالقانی، پلاک 1552 برگزار خواهد شد.
 
اطلاعات تکمیلی در پوستر نشست ( به پیوست) قابل رویت است.