گرافیک نت؛ نشست آزاد دوره‌‌ یکساله‌‌ طراحی گرافیک با حضور اعضاء شورای طرح و برنامه در مدرسه ویژه
سه‌ شنبه 10 تیر 1393- ساعت 5 عصر