هنرنامه؛ همواره در ایران جریانات هنری در یک قرن اخیر به تعبیری همگام و به موازات هنر جهانی بوده است. اگرچه این خط سیر هیچ‌گاه به صورت کامل بازخوانی نشده؛ اما بسیاری معتقدند که می‌توان بازتاب برخی از جریانات هنری دنیا را در خط فکری هنرمندان ایرانی جستجو و حتی به پیشرو بودن آنها در زمینه هنر همت گمارد. اما این مسئله در حالی است که همواه به دلیل فقدان مونوگراف‌ها، بیوگرافی‌ها، چاپ آثار، فقر کارشناس و منتقد هنری و از همه مهمتر توجه نداشتن به مسئله نگاه آرشیوی، همه و همه باعث شده تا برای معرفی هنرمندان و ارتباط نسل‌ها به یکدیگر با مشکل روبرو باشیم. فقر منابع آرشیوی و نبود بسترهای تحلیلی بر آثار هنرمندان در ایران باعث شده تا بسیاری از ابعاد هنری هنرمندان ایرانی ناشناخته و حتی در مواردی از یاد رفته باشد. امروزه در این فضای کمرنگ از بنیان‌های ساختاری و تحلیلی هنر، نقد شفاهی و مرور بسترهای خاطره گونه هنرمندان در مجامع رسمی با عنوان «مروری بر آثار» می‌تواند راه را برای تحلیل‌ها و ریشه‌یابی اندیشه‌ها مهیا کند.

جملگی این موارد ما را بر آن داشت تا در «ایده» علاوه بر چاپ مجموعه آثار هنرمندان برنامه‌های تحلیلی و مروری بر آثار هنرمندان را نیز داشته باشیم. مجموعه «ایده» تلاش دارد تا در راستای برنامه‌های آموزشی خود، شرایطی برای معرفی و بازنمایی جریانات هنری روزآمد هنر دنیا و ایران را فراهم کند و برگزاری نشست‌های تخصصی و چاپ آثار هنرمندان را نیز در اولویت کارهای خود قرار داده است. بر همین اساس طی یک سال گذشته این مدرسه هنری بیش از 10 نشست تخصصی و برنامه مرور بر آثار هنرمندان را برگزار کرده است.

در همین راستا پایان بخش برنامه‌های تخصصی و مرور بر آثار هنرمندان در سال 92 به بررسی ایده پردازی در آثار فرزاد ادیبی از هنرمندان باسابقه و از طراحان پر کار نسل چهارم گرافیک کشور اختصاص یافت. از دلایل انتخاب فرزاد ادیبی برای مروری بر آثار این هنرمند می‌توان بر جنبه‌های دانشگاهی و ارتباطی که او با نسل جوان دارد، نگاه تحلیلی و نگارش مقالاتی که در حوزه طراحی ارائه کرده و همچنین عمده فعالیت‌های او که در زمینه گرافیک فرهنگی از جمله طراحی پوستر، جلدکتاب و مجله، صفحه‌آرایی و تصویر‌سازی مطبوعات و ... است، اشاره کرد.

ورود برای کلیه علاقمندان آزاد است.