گرافیک نت؛ این نشانه نوشته که در دو ویرایش پارسی و انگلیسی و توسط اردشیر نوروزی طراحی شده امروز توسط روابط عمومی شرکت مارت در اختیار ما قرار گرفت و اکنون پیش روی شماست.