گرافیک نت؛ طراح نشانه برگزیده فراخوان شرکت بازی مثبت ایران طی یادداشتی این گونه به تشریح اثر ارائه شده می پردازد:
طراحی این لوگو بر اساس طرحی مفهومی با قابلیت خیال پردازی مخاطب بوده و به این جهت از رنگین کمان و سرسره استفاده و المان انسانی (موجود زنده) برای همذات پنداری مخاطب با لوگو اضافه شده است تا ضمن بکاربردن از عناصر خیال پردازی کودکانه، اشاره مستقیمی به مفاهیم بازی با وسائل بازی محیطی و تحرک داشته باشد.
همچنین با الهام از نام شرکت شخصیت طراحی شده کارکتر مثبت ( ) می باشد.
درمورد فرم و رنگ اثر با توجه به ماهیت کاری بسیار پر انرژی و فعال و شاد شرکت، به جای استفاده از یک رنگ، طیف رنگی در طراحی این نشانه استفاده شده تا علاوه بر ایجاد تمایز، در کنار زوایا و شیب و فرم کلی طرح گویای ماهیت شاد و پرتحرک فعالیت شرکت باشد.