گرافیک نت؛ شبکه مراکز استانی صداوسیما (شما) که قرار است برترین تولیدات مراکز استانی را به روی آنتن ببرد امروز، شنبه به طور رسمی افتتاح شد. شعار این شبکه، "شبکه اقوام ایرانی" است و سعی دارد آداب، سنن، فرهنگ و رسوم مناطق مختلف کشور را به نمایش بگذارد.

در معرفی این نشانه اینطور عنوان شده است که؛ لوگوی این شبکه همانند بسیاری از شبکه‌ های بین‌المللی با بهره گیری از قاصدک، یک نماد گرافیکی برای خود برگزیده است.
رنگ معرف این شبکه نیز طیفی از رنگ ارغوانی تا بنفش است. نماد "قاصدک" دارای ماهیت رسانه‌ای و همیشه در حال سفر بودن است.
نشانه این شبکه به دلیل استفاده از نقطه، یک نشان ایرانی است، ضمن آنکه عنوان "شما" که در طراحی آن مشهود است و نمایی از گنبد و گلدسته ایرانی را نیز به ذهن بیننده القا می‌کند.
شایان ذکر است که به نام طراح این نشانه اشاره ای نشده است.