نگارخانه ویژه، از روز جمعه ۹ مهرماه ۸۹ بیش از ۵۰ پوستر از پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را به انتخاب ابراهیم حقیقی به مدت یک هفته به نمایش می گذارد که بسیاری از آنان ها، آثار به یاد ماندنی و درخشانی از تاریخ طراحی گرافیک ایران است.
این پوسترها از میان بیش از ۴۰۰ پوستر که آذین فرمندی طی دو سال برای پایان نامه دانشجویی خود با عنوان «جستاری در پوسترهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» گردآوری کرده، انتخاب شده اند و برای اولین بار در یک جا به نمایش گذاشته می شوند.
نمایشگاه پوسترهای کانون گزیدهای است از آثار : مرتضی ممیز، نورالدین زرین کلک، عباس کیارستمی، فرشید مثقالی، علی اکبر صادقی، ابراهیم حقیقی، مصطفی اوجی، امیر نادری،پرویز نادری، بهرام خائف، محمد رضا عدنانی، پرویز محلاتی، محمد رضا دادگر، بهزاد غریب پور، ابوالفضل همتی آهوئی، بهراد امین سلماسی، مهشید مهاجر، مریم رحمتی اوینی، سودابه آگاه، هوشنگ محمدیان، احمد اسبقی، شاپورحاتمی، کوروش پارسا نژاد و مریم خونساری هفته نامه الکترونیکی تحلیلی، پژوهشی گرته نیز در همکاری با این رویداد، از روز شنبه ۲۷ شهریور، پرونده ای را با عنوان «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» باز کرده که به بررسی و تحلیل عملکرد کانون از ابتدای پیدایش آن می پردازد.
این نمایشگاه اولین بخش از سلسه برنامه هائی است که «مدرسه ویژه» به مناسبت گرامی داشت «۵ سال مطالعه، برنامه ریزی و آموزش» خود تا پایان اسفند ماه ۸۹ برگزار میکند.


| اثر کوروش پارسانژاد |