گرافیک نت؛ به اطلاع می رساند موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید برای تکمیل کادر هیئت تحریریه خود از بین جوانان مشتاق داوطلب همکار می پذیرد. شایان ذکر است به داوطلبان متعهد که در زمینه های فوق همکاری مستمری با موسسه داشته باشند در پایان هر سال خورشیدی، گواهی فعالیت در موسسه داده خواهد شد.
 
رشته های مورد نیاز:
1- خبرنگار
2- روزنامه نگار
3- عکاس
4- طراح مسلط به نرم افزارهای طراحی
5- داستان نویس
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های تماس: 60 -88209259 و 88770723 خانم دامونا حاجی طاهری مسئول واحد روابط عمومی
تماس حاصل نمایند یا به www.zanjirehomid.org مراجعه نمایند.