اختصاصی از گرافیک نت؛ مهدی سعیدی، گرافیست برجسته ایرانی و چهره بین المللی در زمینه طراحی گرافیک،
بیست و هشتم نوامبر برابر با هفتم آذرماه در ماربور کشور اسلوونی "پایتخت فرهنگی اروپا" درباره طراحی و کالیگرافی سخنرانی خواهد نمود و همچمین نمایشگاهی از پوسترهای وی در همین مکان گشایش خواهد یافت.
این نمایشگاه تا تاریخ 4 دسامبر برابر با 13 آذر ادامه خواهد یافت.