گرافیک نت؛ امیرعلی گلریز در خصوص این نمایشگاه می گوید :
"در دهمین نمایشگاه انفرادی ام با استفاده از فوتواسکنهایی که برآورد چیدمانی از عکسها و اشیاء هستند ، به تصاویری رسیده ام که در قالب کلاژ و جعبه ی نور به نمایش درمی آیند .

در این اولین نمایش از مجموعه ی میراث ، در نهایت با ترکیب آن سه رنگ به پرچمم میرسم و جدای از تمام آنچه جزء به جزء به آنها پرداخته ام و به میراث بر میگردند ، به هویت ملی ام میرسم که باور دارم خود ، میراثِ گرانبهائیست .
از سوی دیگر هم بر این باورم که میراث از آن دسته واژگانیست که زیرمجموعه ی موارد و معانیِ حقیقی و واقعی و کنایی و استعاری و غیره و غیره اش آنقدر گسترده است که شاید هر یک از ما بتوانیم به سادگی در پایان عمر ، جدای از آنچه داریم و نداریم ، شاعرانه بگوئیم : هستی ، میراثِ من است ؛ و امید ببندیم تا آیندگان نیز به شیوه ی خویش از آن پاسداری کنند "

درباره امیر علی گلریز
تهران 1354 - دانش آموخته زبان و ادبیات ایتالیایی
1389 نمایشگاه : میراث 1 / گالری هفت ثمر – بهمن ماه
1389 نمایشگاه : سوگ گذاران / سوگ گزاران گالری هفت ثمر – تیر ماه
1386 نمایشگاه : خورشیدستان تاریک: چندین روایت / نمایش نخست گالری هفت ثمر
1386 چاپ داستان مصور : خورشیدستان تاریک - چندین روایت - نشر بن گاه
1385 نمایشگاه : خاطرات لکه دار - گالری ثالث
1384 نمایشگاه : هستی مبهم - گالری هفت ثمر
1383 نمایشگاه : نگاه اول - سکوت - گالری هفت ثمر
1382 نمایشگاه : سی مرغ ( به نمایش در نیامده )
1381 نمایشگاه : سایه روشن - گالری هفت ثمر
1378 نمایشگاه: قربانی - آتلیه شخصی
1377 نمایشگاه: بیگانگان 2 - آتلیه شخصی
1374 نمایشگاه : بیگانگان 1 - آتلیه شخصی
همکاری با برخی نشریات از جمله : آدینه، دنیای سخن، مجسمه، هفت هنر ، سمرقند و ... به عنوان تصویرگر

زمان برگزاری نمایشگاه:
22 الی 27 بهمن ساعت 16 الی 20 در گالری هفت ثمر 
نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان سرافراز، کوچه پنجم، پلاک 8  تلفن: 88731403