گرافیک نت؛
موضوع مسابقه : انتظار
محورها : روایات ، احادیث واشعار مرتبط با موضوع

گاه شمار مسابقه :
آخرین مهلت ارسال اثر : 5 تیرماه 1390
انتخاب وداوری : 10 تیرماه 1390
شروع نمایشگاه : 16 تیرماه 1390
اختتامیه و اهدای جوایز : 30 تیرماه 1390

جوایز :
نفر اول : دیپلم افتخار و 8 میلیون ریال
نفر دوم : لوح تقدیر و 6 میلیون ریال
نفر سوم : لوح تقدیر و 4 میلیون ریال
نفرات چهارم تا دهم بدون ذکر رتبه هرکدام 1 میلیون ریال

دبیر مسابقه : امیر مسعود حلاج
هیات انتخاب وداوری :
کورش پارسا نژاد ، سید مجید عقیلی ، محمد علی ناصحی ، مسعود نجابتی ، حسین نوروزی
جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت درمسابقه به www.artesfahan.ir مراجعه نمایید.