به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، باشگاه هنرمندان جوان آثاری دراین مسابقه پذیرفته می شوند که  شاخص‌هایی چون: نشانگرماهیت باشگاهی (اجتماع، گروه)، استانداردهای یک نشانه، مانند قابلیت استفاده در ابعاد مختلف، اجرا با مواد مختلف و ... ، درج نام « باشگاه هنرمندان جوان» با ترکیب بندی مناسب ( البته آرم بدون این نام، باید معنا و مفهوم خود را حفظ کند)، وجود پویایی، جوانی و تعالی، توجه به رسالت هنری باشگاه، عدم استفاده از نشانه‌های مستقیم در بیان روح معنوی، توجه به اهداف باشگاه هنرمندان جوان، را دارا باشند.
دراین مسابقه هر شرکت کننده می‌تواند حداکثر 3 طرح ارسال کند و استفاده از رنگ و تکنیک آزاد است اما استفاده از یک رنگ به ویژه « سیاه و سفید» در اولویت قرار دارد. از دیگر شرایط شرکت در این مسابقه ارسال مشخصات اثر و توضیح کوتاه درباره هدف طرح مشخصات صاحب طرح، شماره تلفن به همراه نمونه اثراعلام شده است.
همچنین آرم‌ها باید در دو مقیاس حداقلی و حداکثری ارایه شود از طرفی ارایه «آرم » و «هدر» به شکل ترکیبی و مجزا بر روی پوشه‌های جداگانه ( یا پرینت جداگانه) الزامی است. گفتنی است، آخرین مهلت ارسال آثار پایان دی ماه در نظر گرفته شده است و شرکت کنندگان می‌توانند از طریق نشانی الکترونیکی info@bashgahonar.ir و یا لوح فشرده (cd) نمونه اثر خود را به همراه پرینت آن به نشانی : تهران، تقاطع خیابان‌های حافظ و سمیه، معاونت آموزشی حوزه هنری، طبقه دوم،‌دبیرخانه باشگاه هنرمندان جوان، ارسال کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 4-84172224 021 تماس بگیرند.