بنا به درخواست و استقبال هنرمندان و اعضاء محترم گرافیک نت و همچنین تصمیم جدید هیئت مدیره مدت زمان تحویل آثار تا هفتم بهمن تمدید شد. شایان ذکر است با توجه به راه اندازی اولین مجموعه در سوم اسفندماه ، تاریخ تحویل آثارقابل تمدید نمی باشد، همچنین تاریخ انتخاب هنرمند و آثار برگزیده 10 بهمن ماه خواهد بود.
برای اطلاع از جزئیات این مسابقه اینجــــــا را ببینید.