در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر امسال کتابی که در برگیرنده بخش مسابقه و خارج از مسابقه است با محتوای پوسترهای سال‌های گذشته پیشکسوتان گرافیک منتشر خواهد شد.
این مسابقه سال گذشته با کمک ستاد برگزاری در بخش‌های مسابقه و مروری بر مسابقات گذشته برگزار شد. امسال نیز در جشنواره بیست و نهم بخش مروری بر این مسابقات به این قسمت افزوده می‌شود. در بخش خارج از مسابقه گلچینی از پوسترهای موفق قبل و بعد از انقلاب وبه نمایش در خواهد آمد.
لازم به ذکر است داوران مسابقه پوستر متشکل از قباد شیوا ، کورش پارسانژاد و مهدی فاتحی از سه نسل گرافیک ایران می باشند.