گرافیک نت؛ شوق زندگی یعنی کاری که کار محسوب نمی شود. شوق زندگی، کاری لذت بخش است که وقتی آن را انجام می دهیم، متوجه گذر زمان نمی شویم. خیلی از افراد در جامعه، دارای شغل و تحصیلاتی هستند که شوق اصلی زندگی شان نیست. در زمنیه هنر نیز کم و بیش اینگونه است. شما در دانشگاه در رشته معماری درس می خوانید، ولی عاشق طراحی خودرو هستید! یا در رشته گرافیک درس می خوانید ولی تصویرسازی آن چیزی است که به دنبال آن هستید و خیلی از ما، هنوز نمی دانیم استعداد اصلی ما در چه زمینه ای است و یا بهتر است چطور شروع کنیم!

شاید ما بتوانیم کمی کمک کنیم تا روند پیدا کردن آنچه که دوست دارید، تسریع شود.

مدرسه اینورس، در راستای کمک به پیدا کردن اهداف حرفه ای افراد و تشویق نیروهای جوان، جلسات مشاوره فردی را برگزار می کند که در آن هر شخص می تواند کمی بهتر به اهداف خود نزدیک شده و آینده بهتری از شغل تخصصی خود، ترسیم کند.

اگر تمایل دارید در این جلسات فردی (که رایگان هم هستند) شرکت کنید، با شماره 22047724 تماس بگیرید.