مدال برنز یازدهمین دوسالانه بین المللی پوستر مکزیک در بخش پوسترهای فرهنگی به محمد جمشیدی طراح گرافیک ایرانی تعلق گرفت. اعضای هیات داوری این دوسالانه شامل سوتلانا فالدینا، فین نیگارد، فانگ چن، لوبالوکوا، کنیاهارا، آپکس لین، سرگیو وگا ایوونا ریپس، اریک اولیوارس، راکیول پلتا و دورا کرستز بودند و خاویر برمودز ریاست این دوسالانه را بر عهده داشت.
نمایشگاه آثار این دوسالانه از 27 اکتبر در مکزیک برپاشده است. لازم به ذکر است که محمد جمشیدی در دوره قبل دیپلم افتخار این دوسالانه راکسب کرده بود.(ارسالی توسط امین سلامی پرگو)