مدیر مسؤول این روزنامه با اعلام این مطلب به خبرنگار عصرایران گفت: در پی حاشیه های چند هفته گذشته که همه بر آن واقف اند ، مدیریت این روزنامه تصمیم گرفت برای عبور از حاشیه سازی ها ، تغییراتی درلوگوی روزنامه بدهد.
دکتر رسول بابایی افزود: البته از آنجا که لوگوی هر نشریه ، بخشی از هویت آن به شمار می رود و مخاطبان در گذر زمان با آن انس می گیرند ، تعویض کامل لوگو در دستور کار نیست و فقط تغییراتی در جهت رفع سوء تفاهمات در آن انجام می شود.
وی با ارائه لوگوی جدید تهران امروز به عصرایران ، خواستار انتشار آن پیش از رسمی شدنش شد و از مردم خواست دیدگاه هایشان را در این باره اعلام کنند تا حاشیه ها و سوء تفاهمات جدید ایجاد نشود.
عصرایران نیز با انتشار این لوگو به ویژه از صاحبان نگاه های ریز بین و ظریف ، می خواهد چنانچه در این لوگو ایراداتی از جمله موجودات در حال رقص و نظیر آن می بینند اطلاع دهند تا پیشاپیش نسبت به اصلاح و ارشاد آن  اقدام شود!
"به نقل از عصر ایران"


لوگوی اصلاح شده