گرافیک نت؛ شاید این تصاویر به فضای داخلی کلیساهایی بزرگ شباهت داشته باشند اما در حقیقت نشان دهنده فضای داخلی ابزارهایی هستند که نسبت به ساختمان یک کلیسا ابعاد کوچکتری دارند اما با استفاده از تکنیک ویژه ای به این بزرگی به تصویر کشیده شده اند.

این تصاویر از فضای داخلی سازهای مختلف موسیقی به وجود آمده و انتشار آنها بر روی اینترنت با اقبال عمومی مواجه شده است. این تصاویر برای پوسترهای ویژه ارکستر فیلارمونیک برلین به ثبت رسیده اند.

برای ثبت این تصاویر از لنزهای کلوزآپ ویژه ای در درون سازها استفاده شده است تا فضای درونی آنها به شکل محیطی وسیع دیده شود. "ژوئر اورز" عکاس برلینی است که از فضاهای داخلی سازهایی مانند ویولن، ویولن سل، فلوت و ارگ عکاسی و این تصاویر را با استفاده از مجموعه ای از میکرولنزها ثبت کرده است.

از آنجایی که دیدن تصاویر این حس را به وجود می آورند که گویی عکاس در حال راه رفتن در میان آن ساز بوده، انتشار این عکسها در اینترنت با استقبال زیادی مواجه شده است.

این ارکستر 128 عضوی که رهبری آن به عهده "سر سیمون رتل" است پیش از این به عنوان اولین ارکستر در جهان شناخته می شد که در فضایی سه بعدی به اجرای موسیقی پرداخته اند.

منبع خبر: خبرگزاری مهر