دبیر چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی ضمن بیان این مطلب، درباره چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی چنین گفت: این دوره نیزهمچون دوره‌های قبل از سه بخش کلی، موضوعی و جنبی تشکیل شده است که بخش متغیرآن یعنی موضوعی، این دوره به مفهوم « آزادگی» با تکیه بر شخصیت حربن یزید ریاحی اختصاص دارد.
عبدالحسینی مشارکت مخاطبان به منظور شرکت در این سوگواره را قابل قبول دانست و گفت: امیدواریم در روزهای باقیمانده از مهلت فراخوان که تا 10 آذر تمدید شده است، شاهد استقبال هر چه بیشتر مخاطبان از این سوگواره باشیم.
دبیر چهارمین سوگواره پوسترهای عاشورایی بخش جنبی سوگواره یعنی کتبیه نگاری عاشورایی را حایز اهمیت دانست وافزود: به اعتقاد من امروزه در این زمینه فاقد الگوی مناسب هستیم و درحال حاضر المان‌های تصویری قابل تاملی، برای استفاده کاربردی در تکایا و مجالس عزا وجود ندارد که با سرمایه‌گذاری در این بخش، امید است که به نمادی مطلوب برای ارایه دست یابیم.
گفتنی است، این  سوگواره همزمان با ایام سوگواری محرم، 29 آذر تا 24 دی با برپایی نمایشگاهی از پوسترهای منتخب برگزار می‌شود.