این در حالی است که کشور ایران به دلیل قرارگرفتن در کمربند خشک ونیمه خشک کره خاکی ومستعد بودن برای وقوع خشکسالی های متمادی ونیز بارندگی اندک وتوزیع نامناسب آب در سطح کشور وهمچنین رشد جمعیت ، در آستانه ورود به بحران کم آبی ودر مناطقی بحران مطلق می باشد.
بدون تردید عبور از بحران کم آبی نیازمند تغییر بنیادین در سطوح مدیریت وتصمیم گیری آب کشور است واز طرفی مستلزم یک تغییر نگرش وایجاد فرهنگ مصرف بهینه در بین مصرف کنندگان می باشد.
در این میان نقش هنرمندان به منظور فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه آب وارائه الگوهای ماندگار مصرف درست، دوچندان می باشد .جشنواره های تخصصی هنری به مثابه فرصتی تلقی می شوند که عملکرد هنرمندان را درعرضه آثار مربوط به اهمیت وجایگاه آب را به ارزیابی وداوری می نشینند وعامل تشویق ورقابت سالم در بین آنها می شود.
اولین جشنواره پوستر آب با بهره گیری ازتوان بالای هنرمندان عرصه تجسمی واستفاده از این ظرفیت والا درسالی که از طرف مقام معظم رهبری به سال" همت مضاعف وکارمضاعف" وهمچنین به عنوان سال" تداوم اصلاح الگوی مصرف" نامیده شده است می تواند راهگشای حرکت های هنری در این زمینه باشد.

2-برگزارکننده:
شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور، شرکت آب وفاضلاب استان یزد
باهمکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان یزد ، گروه مارلیک یزد ، انجمن هنرهای تجسمی استان یزد و.......

3-اهداف جشنواره :
1- تشویق هنرمندان به فعالیت در موضوع آب با هدف ارتقاء فرهنگ مصرف صحیح آب.
2- شناخت هنرمندان فعال ،علاقمند وموثر در این حوزه .
3- انتشار آثار برگزیده در قالب یک یاچند مجموعه واحد.
4- برقراری ارتباط هدفمند بین هنرمندان و شرکت آب وفاضلاب کشور.
5- فرهنگ سازی از طریق برپایی جشنواره هایی مشابه به منظور رسیدن به اهداف وروشهای مصرف بهینه آب .

4-موضوعات جشنواره:

- آب درآیینه باورهای ادیان
- آب واصلاح الگوی مصرف
- آب درفرهنگ عامه
- آب،آبادانی -زندگی
- آب ومحیط زیست
- آب پاک –آب آلوده
- آب واقوام
- آب ، قنات-کویر
- آب وباروری ابرها
- آب وخشکسالی

5- شرایط و مقررات :

- تکنیک آزاد است.
- ضلع کوچک آثارباید حداقل 60سانتی متر باشد.
- شرکت در جشنواره برای تمامی هنرمندان آزاد است.
- هر هنرمند می تواند حداکثر پرینت تصویرپنج اثر خود را برای انتخاب اولیه در مسابقه شرکت دهد.
- شرکت کنندگان باید تصویر آثار هنری خود را به صورت پرینت در قطع A4 به همراه اصل اثر بررویCD با فرمت Tif وبا وضوح DPI300 به صندوق پستی شماره1914 یا نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
- ارسال تصویر کارت ملی یا شناسنامه به همراه فرم درخواست الزامی است.

6- جوایز:
نفراول: هفت سکه تمام بهارآزادی، لوح افتخار وتندیس جشنواره.
نفردوم : پنج سکه تمام بهارآزادی ، لوح افتخار وتندیس جشنواره.
نفرسوم: سه سکه تمام بهارآزادی، لوح افتخار تندیس جشنواره.
- به ده نفر از برگزیدگان یک سکه تمام بهار آزادی ، لوح افتخار وتندیس جشنواره اهدا می گردد.

7-سایر موارد:
- تصویر آثار برگزیده به صورت مجموعه ای به چاپ خواهد رسید.
- ضروری است مشخصات کامل شناسنامه ای ،آدرس کامل پستی وشماره تماس برروی پاکت CD ارسالی درج گردد.
- به صاحبان آثار راه یافته به جشنواره هدیه ای به رسم یادبودو گواهی شرکت درجشنواره اعطا می گردد.

8- گاه شمار:
- آخرین مهلت ارسال آثار: 20/8/89
- داوری اولیه :25/8/89
- داوری نهایی: 1/9/89 لغایت 3/9/89
- مراسم تجلیل از برگزیدگان واهداء جوایزوافتتاحیه نمایشگاه 10/9/89
- نشانی دبیرخانه:یزد، خیابان آیت ا... کاشانی، ابتدای بلوارامام جعفرصادق(ع)، کوچه شهیدعظیمی پلاک 1/30 گروه مارلیک .
- شماره تماس: 15-8261710-0351
نشانی اینترنتی سایت جشنواره:
www.marlik.info