گرافیک نت؛ به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان در نظر دارد نماد اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور را با توجه به اهداف و وظایف سازمانی منبعث از قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان، طراحی کند. به همین منظور از کلیه طراحان گرافیک دعوت می‌شود نسبت به ارائه طرح پیشنهادی خود با دلایل توجیهی و مفهومی تا تاریخ 30 بهمن ماه سال جاری به دفتر معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان بازرسی کل کشور اقدام نمایند.

بدیهی است برای طرح‌ های برتر انتخاب‌ شده هدایایی تقدیم می‌گردد.

تلفن روابط عمومی سازمان: 61362115 پست الکترونیک: sazmanbazrasi@gmail.com