لوگوتایپ پیشنهادی ‌باید گویای نوع فعالیت ستاد چهره های ماندگار و مفاخر فارس در عرصه ها و جوامع مختلف اجتماعی باشد، ضمن اینکه گویای اهمیت و جایگاه فارس در ایجاد، توسعه و تعالی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی باشد، قابلیت چاپ در هر اندازه را دارا بوده و در تمام نمایشگرها با هر اندازه قابل نمایش باشد. هم چنین هیچ محدودیتی برای ساخت حجم، تندیس، تابلو و سایر اشکال اجرایی، با هر ماده و در هر اندازه را نداشته باشد. به نفرات اول و دوم جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.
از اساتید، طراحان و علاقمندان دعوت می شود جهت اطلاع بیشتر و اطلاع از شرایط و مقررات این فراخوان به سایت بنیاد فارس شناسی به آدرس www.ffs.ir مراجعه و یا با دبیرخانه تماس حاصل نمایند.

مهلت ارسال آثار:
تا پایان وقت اداری دوشنبه 5 مهر 1389

نشانی دبیرخانه‌:
شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه 24 ، پلاک یک، کدپستی 44545-71379
تلفن : 2220297-2230560 – 0711 دورنگار : 2243851 – 0711
www.ffs.ir - info@ffs.ir