گرافیک نت؛ متن فراخوان این جشنواره که طی آن به انعکاس عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی ایران در حوزه ی آموزش، کار و فرهنگ در قالب پوستر پرداخته خواهد شد به شرح زیر است:

موضوعات:
دانشگاه آزاد اسلامی
دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش
دانشگاه آزاد اسلامی و کار
دانشگاه آزاد اسلامی و فرهنگ
دانشگاه آزاد اسلامی، آموزش، کار و فرهنگ
 
مقررات
موضوع و درون مایه‌ی آثار باید نمایانگر موضوعات فوق الذکر باشد.
تکنیک و شیوه اجرای آثار آزاد می‌باشد.
هرشرکت کننده مجاز است هر تعداد اثر دلخواه به شرط تطابق با شرایط جشنواره ارسال نماید.
لا‌زم است فایل اثر فقط از طریق پست الکترونیکی جشنواره به نشانی Daneshgah.poster@gmail.com درابعاد70x100  با فرمت JPG  و با دقت 150 DPI  و حداکثر حجم فایل 5MB به صورت RGB ارسال شود.
آثار می‌بایست مطابق نمونه زیر و حتما به زبان انگلیسی نام گذاری شود.
نام و نام خانوادگی طراح
شماره تماس
شماره اثر
Amir Amiri_09120000000_01.jpg
توجه: فایل‌هایی که منطبق با این بند نام‌گذاری نشود به مسابقه راه پیدا نخواهد کرد.
در پاسخ به ایمیل‌های دریافتی رسید ارسال خواهد شد، لذا ایمیل‌هایی که پاسخ خودکار دریافت نکنند به دبیرخانه نرسیده است.
دبیرخانه مجاز است ازآثار ارسالی درفعالیت های نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشار در قالب های مختلف با ذکر نام طراح استفاده نماید.
آثار راه‌یافته به نمایشگاه با رعایت کامل حق مالکیت معنوی طراح و درج نام وی، برای نیاز‌های بصری دانشگاه آزاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت و طراح حق واگذاری اثر به غیر را ندارد.
در پوستر‌ها نام جشنواره یا آرم دانشگاه آزاد اسلامی قرار داده نشود.
تصمیم‌گیری درمورد مسائل پیش‌بینی نشده به عهده‌ی برگزارکنندگان جشنواره است.
ارسال اثر به جشنواره به منزله پذیرفتن آگاهانه‌ی تمامی شرایط فوق‌الذکر است.

تقویم فراخوان:
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه: تا 15 بهمن ماه 1393
داوری آثار: 17 بهمن ماه 1393
زمان برگزاری نمایشگاه: اسفند ماه 1393

هیات داوران:
استاد قباد شیوا، کیانوش غریب پور، محمد اردلانی
 
دبیر اجرایی:
حسین محمدی وحیدی
 
جوایز:
نفر اول: لوح افتخار و تندیس جشنواره به همراه 27 میلیون ریال
نفر دوم: لوح افتخار و تندیس جشنواره به همراه 10 میلیون ریال
نفر سوم: لوح افتخار و تندیس جشنواره به همراه 5 میلیون ریال