گرافیک نت؛ هدف از برگزاری این هم اندیشی، آگاهی و معرفی آخرین مطالعات و پژوهش های انجام شده در این حوزه و ارائه آن در قالب اثری منسجم با قابلیت ارجاع برای دانشجویان و پژوهشگران می باشد. از این رو از پژوهشگران و علاقه مندان و دانشجویان محترم این حوزه دعوت می شود تا مقالات یا پژوهش های انجام شده در سال های تخیر خود رابرای معرفی و چاپ در مکتوبات این هم اندیشی که به همت " نشر ایده" منتشر خواهد شد ارائه نمایند.

  • چکیده مقالات و مقالات رسیده پس از بررسی و تایید شورای علمی هم اندیشی به چاپ خواهد رسید.

  • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات و چکیده رساله: چهارشنبه 23 اسفندماه 92

بخش جنبی: در بخش جنبی این هم اندیشی، رساله های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات نشانه شناسی تبلیغات و تحلیل تبلیغات  به نمایش در خواهند آمد.

علاقمندان برای حضور در این بخش بایستی یک نسخه از رساله و چکیده آن در یک صفحه (برای چاپ در چکیده مقالات)، را به دبیرخانه هم اندیشی در معاونت پژوهشی خانه هنرمندان یا در مدرسه تبلیغات ایده تحویل نمایند.

معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران: 88310463

مدرسه تبلیغـات ایـده: تـهـــران، خیــابـــان خردمنــد شمــالی، خیــابــان هجــدهــم، شمـــاره 26

تلفن: 3387 8882 - 3625 8882

در اینجـــــا درباره برنامه های هم اندیشی نشانه شناسی تبلیغات در ایران بیشتر بخوانید